Ý kiến: "Đòn bẩy" cho sự phục hồi và phát triển 

Cập nhật ngày: 14/01/2022 - 09:48

Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV được tổ chức với nhiều nội dung hết sức quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà còn cho cả giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo; được đồng bào, cử tri, dư luận trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp hết sức quan tâm.

Bà NGUYỄN THỊ SỬU - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước đất nước, đồng bào và cử tri, trên cơ sở các tờ trình, báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng. Với những ý kiến công tâm, trí tuệ và rất thuyết phục của các đại biểu Quốc hội, một số nội dung trong dự thảo Luật và dự thảo Nghị quyết đã được giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện ngay.

Cử tri đánh giá rất cao thành công của Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất. Trong đó, Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội thông qua đã thể hiện quyết tâm và hành động quyết liệt của Quốc hội, chứng tỏ một Quốc hội vì dân sinh, quốc gia dân tộc. Nghị quyết này được ban hành trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết để tạo đòn bẩy cho sự phục hồi của nền kinh tế, hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ rất cao. Điều này thể hiện sự nhất trí và quyết tâm cao của Quốc hội, qua đó tạo cơ sở pháp lý cho điều hành cụ thể của Chính phủ trong hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, khai thác và phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực phát triển của đất nước.

Khi bấm nút đồng ý với Nghị quyết này, mỗi đại biểu Quốc hội đều gửi theo đó nhiều hy vọng về sự phục hồi và tăng tốc phát triển về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô không chỉ trong 2 năm 2022 - 2023 mà còn cho cả nhiệm kỳ 5 năm và 10 năm tới.

Tôi cho rằng, quyết đáp này của Quốc hội sẽ là nền tảng vững chắc để giúp chúng ta phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển trong bối cảnh dịch Covid - 19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Niềm tin này có cơ sở, vì lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ đã thực hiện nhiều bước chuẩn bị, tổ chức các hội thảo, diễn đàn để lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức quốc tế, đối tượng thụ hưởng để hoàn thiện gói chính sách tài khóa, tiền tệ trình Quốc hội quyết định. Việc khẩn trương thực hiện Nghị quyết của Quốc hội sẽ đẩy nhanh sự phục hồi kinh tế, từ đó, củng cố các nền tảng để phát triển bền vững trong tương lai.

Nguồn daibieunhandan