BAOTAYNINH.VN trên Google News

2 tháng đầu năm: Tổng thu ngân sách ước thực hiện hơn 720 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 03/03/2012 - 12:11

(BTNO) – Theo UBND tỉnh, trong tháng 2.2012 vừa qua, ước tổng thu ngân sách địa phương đạt 420 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa 320 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 25 tỷ đồng, các khoản thu để lại chi quản lý qua Ngân sách Nhà nước 75 tỷ đồng.

Nhìn chung, tình hình phát triển KT - XH của tỉnh trong tháng tương đối ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu; khối lượng vận chuyển, luân chuyển hàng hoá, hành khách tăng so với tháng trước. Thu ngân sách đạt khá, hoạt động ngân hàng ổn định và phát triển.

Luỹ kế, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong hai tháng đầu năm 2012 ước thực hiện 726,57 tỷ đồng – đạt 16,15 dự toán (4.500 tỷ đồng) – tăng 19,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 542,82 tỷ đồng – đạt 16,96% dự toán, tăng 6,77% so cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu 54,75 tỷ đồng – đạt 18,25% dự toán, tăng 18,29% so cùng kỳ; thu để lại chi quản lý qua Ngân sách Nhà nước 129 tỷ đồng – đạt 12,9% dự toán, bằng 2,37 lần cùng kỳ.

Các phương tiện vận chuyển hàng hoá chờ làm thủ tục xuất quan tại Cửa khẩu Xa Mát

Chi ngân sách ước thực hiện trong tháng 2.2012 là 298,46 tỷ đồng. Luỹ kế tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 623,83 tỷ đồng – đạt 12,91% dự toán, tăng 60,31% so cùng kỳ.

Về hoạt động ngân hàng, tổng nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng ước đến cuối tháng 2.2012 là 21.275 tỷ đồng – tăng 3,8% so với tháng trước. Trong đó, vốn huy động 17.638 tỷ đồng – tăng 4,6% so với tháng trước. Tổng dư nợ cho vay thực hiện 15.764 tỷ đồng – tăng 2,1% so với đầu tháng. Nợ xấu chiếm tỷ trọng 0,99% tổng dư nợ.

Cũng trong tháng 2.2012 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 95,4 triệu USD – tăng 17,3% so với tháng trước. Luỹ kế, kim ngạch xuất khẩu đạt 176,7 triệu USD- tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 50,1 triệu USD – tăng 17,6% so với tháng trước. Luỹ kế, đạt 92,6 triệu USD – tăng 0,3% so cùng kỳ.

Phương Ly