BAOTAYNINH.VN trên Google News

20 năm xây dựng và phát triển Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh

Cập nhật ngày: 23/02/2013 - 06:04

(BTNO)- Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh được thành lập ngày 28.4.1994 trên cơ sở Ban Điều phối Chương trình Khuyến nông. Từ một bộ phận ít người, đến nay bộ máy Khuyến nông đã phát triển hoàn chỉnh từ tỉnh đến cơ sở với 39 biên chế và 95 cộng tác viên cấp xã.

Gần 20 năm qua, các hoạt động khuyến nông như: xây dựng mô hình trình diễn; thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về nông nghiệp, các tiến bộ khoa học kỹ thuật ... đã góp phần nâng cao dân trí, trình độ thâm canh của nông dân Tây Ninh; không ngừng đưa năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp tăng trưởng liên tục, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Trong công tác chuyên môn, trung tâm đã chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật, đồng thời tuyên truyền về chính sách nông nghiệp, phối hợp thực hiện công tác khuyến nông. Các tiến bộ kỹ thuật về giống, vật tư, công nghệ mới, quy trình canh tác, chăn nuôi an toàn và thân thiện với môi trường, chuyển đổi cơ cấu sử dụng hiệu quả đất đai đã được thực hiện, qua đó nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao và tạo điều kiện để người sản xuất được tập huấn, tham quan quy trình đào tạo.

Cụ thể, trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trên cây lúa, Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh đã thực hiện toàn diện, đồng bộ về giống mới, được Bộ NN-PTNT, Cục Trồng trọt khuyến cáo sử dụng. Về các giải pháp kỹ thuật được áp dụng gồm: 3 giảm 3 tăng, sạ lúa tập trung theo lịch mùa vụ né rầy, kỹ thuật sạ hàng, bón phân theo bảng so màu lá lúa, bón phân theo ô khuyết (SRI), máy gặt đập liên hợp trong thu hoạch lúa giúp cho người trồng lúa giảm tối đa chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả cho người trồng lúa, đồng thời giảm được áp lực công thu hoạch do quá trình chuyển dịch lao động nông nghiệp sang làm công nhân cho các khu công nghiệp và khu chế xuất…

Công tác khuyến nông trong chăn nuôi cũng đã góp phần nâng cao chất lượng đàn bò, heo nền trong tỉnh. Trung tâm đã chuyển giao kỹ thuật gieo tinh nhân tạo và cung cấp tinh bò giống Sind, Brahman, Sahiwal, đến nay đã hình thành 14 điểm gieo tinh nhân tạo cho bò, được nhân dân hoan nghênh.

Công tác khuyến nông thực hiện trên các đàn gia súc, gia cầm cũng như công tác khuyến lâm và khuyến ngư đều đem đến hiệu quả cao, giúp nông dân không ngừng nâng cao năng suất, hiệu quả từ chăn nuôi, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế tỉnh nhà.

Võ Cường


 
Liên kết hữu ích