BAOTAYNINH.VN trên Google News

2010: Giảm giờ làm thủ tục thuế từ 1.050 xuống 600

Cập nhật ngày: 03/09/2009 - 05:52

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng giao nhiệm vụ cho ngành thuế đến năm 2010 phải giảm được số giờ làm thủ tục từ 1.050 giờ hiện nay xuống còn 600 giờ.

* 2011: Nâng thứ hạng môi trường kinh doanh lên vị trí 80

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng mô hình quy trình thu nộp thuế dựa trên cơ sở chuẩn mực quốc tế.

Ngày 31.8, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Bộ Tài chính về công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá ngành thuế và hải quan.

Phó Thủ tướng nhận định, việc cải cách hành chính trong 2 lĩnh vực này còn hạn chế.

Ông Nguyễn Sinh Hùng giao nhiệm vụ cho ngành thuế đến 2010, nâng thứ hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam từ hạng 140 lên 120. Trong đó, số giờ làm thủ tục về thuế giảm từ 1.050 giờ xuống còn 600 giờ (thuế giảm 300 giờ, bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế giảm 150 giờ).

Đến 2011, đạt thứ hạng khoảng thứ 80 , ngang bằng với Thái Lan hiện nay.
Với ngành hải quan, phấn đấu đến 2010 giảm thời gian kiểm tra thực tế, thông quan hàng hoá xuống ít nhất bằng 1,5 lần so với các nước tiên tiến trong khu vực. Đến năm 2011 bằng với mức trung bình 4 nước tiên tiến trong khu vực (Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines).

Ngoài ra, việc đơn giản hoá, cắt giảm thủ tục thuế, hải quan phải cao hơn mức bình quân chung của ngành tài chính.

* Thí điểm nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Để thực hiện các mục tiêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng mô hình quy trình thu nộp thuế dựa trên cơ sở chuẩn mực quốc tế.

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tập trung phân loại đối tượng nộp thuế theo mức độ quản lý rủi ro, có cơ chế quản lý riêng phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Triển khai và tổ chức thí điểm thủ tục hải quan điện tử và thí điểm thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng; đồng thời tổ chức thực hiện tốt đề án nộp thuế qua hệ thống ngân hàng thương mại; tăng cường áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra thực tế hàng hoá nhằm giảm thời gian thông quan, giảm tỷ lệ, tăng hiệu quả kiểm tra thực tế hàng hoá.
Phó Thủ tướng yêu cầu phải tái cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức thuế, hải quan theo hướng chuẩn hoá, chuyên sâu, chuyên nghiệp, trong sạch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ, phòng chống tiêu cực, nhũng nhiễu, xây dựng văn hoá hải quan, thuế phục vụ đồng hành với doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ GTVT có trách nhiệm rà soát các hệ thống cảng biển, cảng hàng không… hiện có để bố trí ngay địa điểm trong khuôn viên cảng cho cơ quan hải quan lắp đặt, vận hành hệ thống máy móc thiết bị phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát.

(Theo Vietnamnet)