BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng cuối năm 2013: Phấn đấu quyết liệt để bảo đảm cân đối ngân sách địa phương

Cập nhật ngày: 26/06/2013 - 07:43
HTML clipboard

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

(BTN) - “Phấn đấu quyết liệt để bảo đảm cân đối ngân sách địa phương. Trường hợp giảm thu so với dự toán, phải chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp, đồng thời thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Trong đó phải ưu tiên đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng…” là những nội dung quan trọng mà UBND tỉnh đã yêu cầu thực hiện trong cuộc họp gần đây.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt gần 50% dự toán

Năm 2013, dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Tây Ninh là 5.200 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 3.565 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 455 tỷ đồng; các nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước 1.180 tỷ đồng.

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2013 là 5.594 tỷ đồng. Trong đó chi cân đối ngân sách địa phương 4.305 tỷ đồng; chi Chương trình mục tiêu quốc gia 109,6 tỷ đồng; các khoản chi được quản lý qua ngân sách Nhà nước 1.180 tỷ đồng.

Qua 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh báo cáo ước thực hiện ngân sách như sau: Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.523 tỷ đồng (trong đó có 50 tỷ đồng thu từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết nộp để chi bổ sung vốn cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh), đạt 48,53% dự toán, tăng 14,37% cùng kỳ.

Trong đó, phân theo nguồn thu thì thu nội địa đạt 1.517 tỷ đồng, đạt 42,58% dự toán, tăng 3,73% so cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu 180 tỷ đồng, đạt 39,56% dự toán, giảm 3,8% so cùng kỳ; các nguồn thu được để lại chi quản lý qua ngân sách đạt 825,6 tỷ đồng, đạt 69,97% dự toán, tăng 48,48% so cùng kỳ. Còn phân theo khối tỉnh, huyện (tính riêng thu nội địa) thì khối tỉnh đạt 975,3 tỷ đồng, đạt 41,81% so dự toán; khối huyện: đạt 542,5 tỷ đồng, đạt 44,02% so dự toán.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm đạt 2.516 tỷ đồng, đạt 44,98% dự toán, tăng 45,39% so cùng kỳ. Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương 1.888 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 339,4 tỷ đồng, chi thường xuyên 1.549 tỷ đồng, chi Chương trình mục tiêu quốc gia 36,6 tỷ đồng; chi các khoản được quản lý qua ngân sách Nhà nước 590,9 tỷ đồng.

Trong 6 tháng qua, có 3/13 khoản thu nội địa đạt khá cao (trên 60%) so dự toán, gồm: Thu tiền thuê đất (đạt 90,68% so dự toán, tăng 65,99% so cùng kỳ); thuế sử dụng đất nông nghiệp (đạt 76,60% so dự toán, giảm 20,98% so cùng kỳ); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đạt 64,60% so dự toán, tăng 2,78 lần so cùng kỳ).

Có 4/13 khoản thu đạt trên mức trung bình (trên 50%) so với dự toán, gồm: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 55,24% dự toán, tăng 59,68% so với cùng kỳ); thuế thu nhập cá nhân (đạt 54,15% so dự toán, tăng 6,53% so cùng kỳ); thu phí và lệ phí (đạt 56,39% dự toán, giảm 6,38% so với cùng kỳ); thu khác ngân sách (đạt 54,50% dự toán, giảm 60,04% so với cùng kỳ). Riêng các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước đạt 69,97% so dự toán, tăng 48,49% so cùng kỳ.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương đạt 44,98% dự toán, tăng 45,39% so cùng kỳ, nhìn chung đa số các khoản chi chỉ đạt xấp xỉ mức trung bình so dự toán.

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

UBND tỉnh đánh giá: Mặc dù tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2013 chưa đạt tiến độ dự toán, nhưng đó là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh kinh tế không thuận lợi. Tình hình kinh tế hiện nay diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá. Giá một số nguyên, nhiên, vật liệu dùng làm nguyên liệu sản xuất không ổn định, giá tiêu thụ một số mặt hàng như mủ cao su, đường ở mức thấp. Đồng thời việc thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu của Chính phủ (như thực hiện chính sách miễn, gia hạn thuế…) đã ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2013.

Có thể thấy rằng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến một số khoản thu đạt thấp so dự toán là do hoạt động sản xuất kinh doanh của đa số các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tình hình kinh tế suy giảm, giá cả không ổn định, sản lượng tiêu thụ giảm, giá bán thấp so với dự toán đầu năm. Kế đến là do thực hiện gia hạn nộp thuế 6 tháng đối với thuế giá trị gia tăng phát sinh tháng 1, 2, 3 năm 2013 và thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2013 cho một số doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổng số thuế được gia hạn là 111,3 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng là 85,8 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 25,473 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến số nộp ngân sách của các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp dân doanh (thu từ doanh nghiệp Nhà nước đạt 33,86% so dự toán, giảm 27,33% so cùng kỳ; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 40,44% so dự toán, tăng 26,54% so cùng kỳ). Trong khi đây là lĩnh vực thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2013 do Hội đồng nhân dân tỉnh giao, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm là 2.676 tỷ đồng (thu nội địa 2.047 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 275 tỷ đồng, các nguồn thu được để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước 354,4 tỷ đồng). Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện có kết quả những nội dung chủ yếu như: Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết nợ xấu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và dự toán thu ngân sách Nhà nước; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết hàng tồn kho, xử lý hiệu quả nợ xấu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá; hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu hoàn thành chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại và kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2013; tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn cho các doanh nghiệp, cư dân biên giới trong hoạt động hỗ trợ đầu tư xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua biên giới...

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

UBND tỉnh cũng dự kiến thực hiện cắt giảm chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách tỉnh và dự phòng ngân sách địa phương đối với: số vốn đầu tư và kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 của các sở, ngành tỉnh và huyện, Thị xã nhưng đến ngày 30.6.2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định; vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013 đã phân bổ cho các dự án nhưng đến ngày 30.6.2013 chưa triển khai thực hiện và các khoản vốn, kinh phí đơn vị sử dụng sai quy định.

Trong 6 tháng cuối năm 2013, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương, vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA. Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thường xuyên: Thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm; cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia, lễ khởi công, khánh thành, công bố quyết định; tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước...

ĐÌNH CHUNG