BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm 2013: Thực hiện vốn đầu tư XDCB tăng cao

Cập nhật ngày: 12/07/2013 - 05:42

Trường THPT Ngô Gia Tự (xã Thạnh Đức, Gò Dầu) vừa được đầu tư xây mới khang trang

(BTNO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2013, hầu hết các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) đã được phân khai chi tiết. Trong đó các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, trái phiếu Chính phủ ODA phân khai đạt 100% kế hoạch, tập trung bố trí vốn đầu tư ở 9 xã điểm xây dựng nông thôn mới.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2013 là 1.967,01 tỷ đồng. Trong 6 tháng qua, ước khối lượng thực hiện là 956,037 tỷ đồng, đạt 48,6% kế hoạch (KH) năm, tăng 32,3% so cùng kỳ năm 2012 (SCK); đã giải ngân được 851,989 tỷ đồng, đạt 43,3% KH và tăng 44,4% SCK. Trong đó phân theo nguồn vốn cụ thể như sau: Ngân sách địa phương, kế hoạch vốn là 1.455,4 tỷ đồng; khối lượng thực hiện 776,575 tỷ đồng, đạt 53,4% KH, đã giải ngân 692,667 tỷ đồng, đạt 47,6% KH. Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, kế hoạch là 136,628 tỷ đồng; khối lượng thực hiện 86,412 tỷ đồng, đạt 63,2% KH; đã giải ngân được 82,239 tỷ đồng, đạt 60,2% KH. Vốn vay tín dụng ưu đãi, kế hoạch là 195 tỷ đồng; khối lượng thực hiện 52,05 tỷ đồng, đạt 26,7% KH; đã giải ngân 50,014 tỷ đồng, đạt 25,6% KH. Vốn trái phiếu Chính phủ, kế hoạch là 119,982 tỷ đồng; khối lượng thực hiện 41 tỷ đồng, đạt 34,2% KH; giải ngân 27,069 tỷ đồng đạt 22,6% KH. Vốn ODA, kế hoạch 60 tỷ đồng, chưa giải ngân.

Một số đơn vị, sở, ngành, huyện, thị thực hiện giải ngân đạt trên 50% KH là Sở Giáo dục- Đào tạo (100% KH), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (56,7% KH), huyện Hòa Thành (61,3% KH), huyện Gò Dầu 52,8% KH), huyện Trảng Bàng (50,6% KH).

Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB trong 6 tháng qua cũng còn những mặt hạn chế: Công tác thực hiện và giải ngân vốn ODA chưa triển khai. Một số đơn vị được giao nhiệm vụ chậm triển khai thực hiện, có đơn vị chưa có khối lượng giải ngân. Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án mới, kể cả dự án chuyển tiếp có liên quan đến công tác bồi thường thực hiện còn chậm. Việc phân khai các nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu cho các huyện, thị xã nhiều đợt, kéo dài, có nội dung đến nay một số huyện vẫn chưa đăng ký phân khai. Một số dự án thực hiện vượt tiến độ, nhưng lại chưa có nguồn thanh toán…

D.H