6 tháng đầu năm 2016, Tây Ninh cấp mới 11 dự án đầu tư

Cập nhật ngày: 22/07/2016 - 06:27

Ông Kiều Công Minh – Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chủ trì Hội nghị, với sự tham dự của đại diện một số sở, ban, ngành, UBND các huyện có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu và các công ty phát triển hạ tầng.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã cấp mới 11 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 144,8 triệu USD và 1.298,46 tỷ đồng; điều chỉnh 38 dự án đầu tư, trong đó có 13 dự án điều chỉnh tăng vốn và 1 dự án điều chỉnh tăng diện tích.

Tổng vốn đầu tư thu hút đạt 454,75 triệu USD và 1.302,46 tỷ đồng, đạt 81,58% kế hoạch năm. Doanh thu hoạt động công nghiệp đạt 1.030 triệu USD, tăng 53,1% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.022 triệu USD, tăng 24,43% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 660 triệu USD, tăng 5,78% so cùng kỳ; nộp ngân sách đạt 480 tỷ đồng, tăng 144,51% so cùng kỳ.

Hiện toàn tỉnh có 7 KCN, KKT cửa khẩu đang hoạt động, thu hút 276 dự án đầu tư, bao gồm 182 dự án FDI và 94 dự án trong nước với tổng số vốn đầu tư đạt 3.590 triệu USD và 13.896,32 tỷ đồng. Có 190 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước; tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường…

Thái Thành