BAOTAYNINH.VN trên Google News

8 tháng năm 2011: Vốn đầu tư phát triển giảm 26,36% so cùng kỳ

Cập nhật ngày: 25/08/2011 - 10:56

Theo Cục Thống kê, trong 8 tháng năm 2011, vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước đạt 600 tỷ đồng, giảm 26,36% so cùng kỳ năm trước (chủ yếu do thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ). Bên cạnh đó, giá vật tư liên tục tăng cao đã làm giảm tiến độ thi công nhiều công trình. Ngoài ra, do một số chủ đầu tư thiếu đôn đốc việc thi công công trình nên nhà thầu không thi công đúng tiến độ. 8 tháng qua, vốn đầu tư giảm đều ở các cấp: vốn ngân sách cấp tỉnh giảm 18,59%; cấp huyện giảm 37,38%; cấp xã giảm 34,43% so cùng kỳ.

Một số chủ đầu tư thiếu đôn đốc việc thi công công trình nên nhà thầu không thi công đúng tiến độ.

Riêng trong tháng 8, vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước tăng 16,11% so cùng kỳ (đạt 92 tỷ đồng), chủ yếu tăng từ vốn ngân sách cấp huyện (37 tỷ đồng, tăng 33,27%); vốn tỉnh đầu tư theo mục tiêu đạt 30 tỷ đồng, tăng 38,82% so cùng kỳ. Các nguồn vốn cân đối ngân sách cấp tỉnh, vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu, vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số đều tăng nhẹ.

Trong tháng, để hoàn thành kế hoạch năm 2011, UBND tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình chuyển tiếp, nhất là các dự án công trình đúng thời hạn. Đồng thời, UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở hỗ trợ các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

* Trong 8 tháng, tổng mức thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt 2.652 tỷ đồng, đạt 88,4% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 1.886 tỷ đồng, đạt 91,58% dự toán, tăng 54,08% so cùng kỳ. Hầu hết các nguồn thu nội địa đều tăng khá, trong đó thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gấp 3,2 lần so cùng kỳ; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 51%; thu từ doanh nghiệp Nhà nước tăng 80,69%.

Về chi ngân sách, trong 8 tháng qua, toàn tỉnh đã chi 2.061 tỷ đồng, tăng 13,63% so sùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 318 tỷ đồng, tăng 23,97%; chi thường xuyên 1.396 tỷ đồng, tăng 27,08%;

HOÀNG THI