Sở GTVT: Hướng dẫn hàng hóa lưu thông trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

Sở GTVT cho biết, ngày 9.7, đơn vị này vừa ban hành Công văn hướng dẫn phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách lưu thông (tạo luồng xanh) trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg gửi Hiệp hội vận tải ô tỉnh, các đơn vị vận tải hàng hóa và hành khách trên địa bàn tỉnh.