Ngày đầu tiếp dân tại Phòng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Từ ngày 20.9, Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện lại việc tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp và các hình thức khác. Theo Thông báo số 3199 của UBND tỉnh, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã có sự chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ để thực hiện lại việc tiếp công dân và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận.