Xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp

Bên cạnh yếu tố con người, hệ thống camera, đường truyền internet của Toà án được trang bị đầy đủ. Việc tổ chức phiên toà trực tuyến là phù hợp với tình hình thực tiễn phòng, chống dịch hiện nay. Cái được thấy rõ nhất là giúp hạn chế tiếp xúc, một số đơn vị không phải đi lại.