Bộ đội Quân y Bộ CHQS tỉnh: Xung kích chống dịch Covid-19

Lực lượng y, bác sĩ quân y chấp hành nghiêm quy định của đơn vị, phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp, năng lực, kinh nghiệm, hết lòng, hết sức giúp đỡ nhân dân phòng, chống dịch, vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân.