Nhiều cửa hàng đã ngừng buôn bán thuốc BVTV chứa hoạt chất Glyphosate

Từ ngày 1.7.2021, 104 tên thương mại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) chứa hoạt chất Glyphosate đã chính thức bị cấm buôn bán, sử dụng trên toàn quốc. Các tổ chức, cá nhân vẫn còn kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV chứa hoạt chất này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.