Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh có những hoạt động thiết thực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp địa phương.