Gấu đen đi gần 700 km để tìm bạn tình

Con gấu đen tên Bruno trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội với hành trình qua 4 bang để tìm kiếm đối tượng giao phối.