Lỗ hổng ozone lớn nhất lịch sử ở Bắc Cực biến mất

Xoáy cực yếu đi giúp lượng ozone tăng lên, làm liền lỗ hổng ozone bất thường xuất hiện cách đây vài tuần.