BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh: Luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Cập nhật ngày: 10/10/2013 - 05:16
(BTNO)- Ban thường vụ Tỉnh uỷ và UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định về việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, BTV Tỉnh uỷ luân chuyển, chỉ định đồng chí Nguyễn Hồng Thanh - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ vào BCH Đảng bộ Thị xã, tham gia BTV, giữ chức Phó Bí thư Thị uỷ phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (nhiệm kỳ 2010 – 2015); đồng chí Hồ Đức Hải - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ vào BCH Đảng bộ huyện, tham gia BTV Huyện uỷ Hoà Thành (nhiệm kỳ 2010 – 2015); đồng chí Trần Văn Chiến - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường vào BCH Đảng bộ huyện, tham gia BTV, giữ chức Bí thư Huyện uỷ Tân Biên nhiệm kỳ 2010 – 2015; đồng chí Nguyễn Thị Hiếu - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động TB&XH vào BCH Đảng bộ huyện, tham gia BTV, giữ chức Bí thư Huyện uỷ Tân Châu (nhiệm kỳ 2010 – 2015); đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh (chuyên trách) vào BCH Đảng bộ huyện, tham gia BTV, giữ chức Bí thư Huyện uỷ Gò Dầu (nhiệm kỳ 2010 – 2015).

Điều động đồng chí Phan Thị Điệp - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Tân Biên nhiệm kỳ 2010 – 2015 đến công tác tại HĐND tỉnh và được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn; đồng chí Phạm Hùng Thái - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Tân Châu (nhiệm kỳ 2010 – 2015) đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh uỷ, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban, thời gian giữ chức vụ là 5 năm; đồng chí Diệp Thị Hiệp - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Gò Dầu (nhiệm kỳ 2010 – 2015) đến công tác tại Sở Lao động TB&XH.

UBND tỉnh cũng đã ban hành các quyết định điều động ông Trịnh Ngọc Phương - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, nhận nhiệm vụ mới tại Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIII, đơn vị tỉnh Tây Ninh và đã được Đoàn ĐBQH bầu làm Phó Trưởng đoàn chuyên trách; điều động ông Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, đến nhận nhiệm vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc, thời gian giữ chức vụ là 5 năm và bổ nhiệm bà Diệp Thị Hiệp - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện uỷ Gò Dầu, giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ- TB&XH.

Các QĐ trên có hiệu lực kể từ ngày 1.10.2013.

TỐ TUẤN