Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 12 thông báo

Cập nhật ngày: 28/10/2020 - 10:42

BTNO - Ban Tổ chức Hội thi mời các bạn tham gia Hội thi sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 12, năm 2020–2021.

I. CƠ QUAN TỔ CHỨC HỘI THI

- Cơ quan tổ chức Hội thi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh.

- Cơ quan thường trực: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh.

II. LĨNH VỰC DỰ THI

1- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2- Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3- Vật liệu, hoá chất, năng lượng;

4- Nông lâm thủy sản, tài nguyên và môi trường;

5- Y dược;

6- Giáo dục và Đào tạo;

7- Tổ chức quản lý.

III.  ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Mọi cá nhân người Việt Nam trong và ngoài tỉnh, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật và giải pháp tổ chức quản lý được tạo ra và áp dụng ở Tây Ninh từ năm 2015 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Mọi tổ chức của Việt Nam đã đầu tư tạo ra giải pháp đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.

3. Các giải pháp đã đạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật của tỉnh; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc không được tham gia Hội thi.

IV.  TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

1. Tính mới, tính sáng tạo: giải pháp dự thi không trùng với những giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào hiện có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ dự thi, có tính sáng tạo so với các giải pháp đã được áp dụng và phổ biến ở Tây Ninh và trong nước.

 2. Hiệu quả: giải pháp mang lại lợi ích về kinh tế, kỹ thuật và xã hội cao hơn hoặc khác biệt hơn so với các giải pháp tương tự đã biết ở Tây Ninh và trong nước, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

3. Khả năng áp dụng: giải pháp đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả trong điều kiện của tỉnh.

V.  HỒ SƠ DỰ THI

Mỗi giải pháp dự thi phải làm 07 bộ hồ sơ dự thi, trình bày trên khổ giấy A4. Mỗi bộ hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu): đăng trên website: https://lienhiephoi.tayninh.gov.vn.

2. Bản mô tả tóm tắt giải pháp dự thi: chỉ mô tả ngắn gọn tối đa không quá 02 trang A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

3. Toàn văn giải pháp dự thi: (phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14): Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi). Mô tả các giải pháp đã biết (nếu có) trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của giải pháp đó. Mô tả nằm gọn khung đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi; thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp. Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hoặc hoá đơn bán hàng; giấy xác nhận ứng dụng, quyết định triển khai ứng dụng; Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và xã hội. Các tác giả gửi kèm theo mô hình, băng đĩa sản phẩm, mẫu vật, thiết bị, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính toán minh hoạ, bản nhận xét, đánh giá của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, cơ quan kiểm nghiệm, Hội đồng khoa học và công nghệ, đơn vị sử dụng (nếu có - có đóng dấu xác nhận).

4. Các tài liệu khác (nếu có).

VI. NƠI NHẬN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 30/6/2021. (Việc đăng ký tham gia hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ).

2. Địa chỉ đăng ký và nộp hồ sơ tại một trong bốn địa chỉ sau:

* Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh: Số 081, Đường Lê Lợi, Khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. ĐT: 0276.3815327 - Email: tusta.tayninh@gmail.com.

* Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh: Số 624, đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. ĐT: 0276.3822232 - Email: ldldtayninh@gmail.com.

* Tỉnh đoàn tỉnh Tây Ninh: Số 207, đường 30/4, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. ĐT: 0276.3822230. - Email: tinhdoantayninh@gmail.com.

*  Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh: Số 211, đường 30/4, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3824425 - Email: pqlcntayninh@gmail.com.

3. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình sẽ trả lại sau khi trao giải trong vòng 3 tháng nếu người dự thi yêu cầu.

VII. GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 12 có tối đa:

- 2 Giải nhất:                                     35.000.000đ/giải.

- 8 Giải nhì:                                       28.000.000đ/giải.

- 15 Giải ba:                                      21.000.000đ/giải.

- 20 Giải khuyến khích:                     7.000.000đ/giải.

* Tác giả, đồng tác giả (có mức đóng góp bằng chính lao động sáng tạo của mình từ 20% trở lên) của các giải pháp đạt giải được xét tặng: Bằng khen của UBND tỉnh (giải Nhất, Nhì), Giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi (giải Ba, Khuyến khích). Các giải pháp đạt giải đều được Ban Tổ chức cấp Giấy công nhận.

* Các giải pháp có hiệu quả cao, có khả năng ứng dụng rộng rãi được Ban Tổ chức xét chọn tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng các Bộ, ngành tổ chức.

* Mọi chi tiết cần biết xin liên hệ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh; số 081, đường Lê Lợi, khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Xem chi tiết về thể lệ Hội thi và mẫu phiếu đăng ký dự thi trên website Liên hiệp Hội Tây Ninh - https://lienhiephoi.tayninh.gov.vn).