Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2022 

Cập nhật ngày: 05/12/2022 - 10:03

BTNO - Chiều 2.12, Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2022. Đến dự có bà Nguyễn Thuý Oanh- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối.

Ông Phạm Văn Chỉnh- Trưởng Ban Tuyên giáo - Tổng hợp Đảng uỷ Khối báo cáo tổng kết lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2022.

Lớp học diễn ra từ ngày 21.11 đến 2.12 với 70 học viên tham gia. Các học viên là đảng viên dự bị của 30 tổ chức cơ sở đảng trong Khối (trong đó, có 23 đảng bộ cơ sở, 7 chi bộ cơ sở) và 3 đơn vị gửi (Siêu thị Co.opmart, Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh).

Trong quá trình học tập, học viên được các báo cáo viên truyền tải những nội dung cơ bản của 10 chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; những điểm mới và nhận thức mới của Đảng trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, bảo vệ an ninh quốc phòng, về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Các học viên tích cực học tập và xác định trách nhiệm của mình được các cấp uỷ Đảng chọn cử đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, có động cơ đúng đắn trong học tập nhằm nâng cao trình độ nhận thức về lý luận chính trị. Cuối khoá học, 70/70 học viên tham gia kiểm tra cuối khoá đạt yêu cầu; xếp loại có 16 học viên loại giỏi, 35 học viên loại khá, 16 học viên loại trung bình.

Học viên tham dự lễ bế giảng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, bà Nguyễn Thuý Oanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối đề nghị các học viên tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trau dồi kiến thức học tập, tham gia tốt các phong trào thi đua và thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những sai trái tiêu cực, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Trao giấy chứng nhận bồi dưỡng đảng viên mới cho các học viên.

Học viên vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mà trước mắt là phấn đấu đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được công nhận đảng viên chính thức. Mỗi đồng chí phải thật sự là hạt nhân tiên phong trên mọi lĩnh vực nhằm góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên và xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Trúc Ly