BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Cập nhật ngày: 12/10/2022 - 23:00

Chiều 12.10, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung, Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đến thời điểm này, mọi công việc cần thiết chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn tất và sẵn sàng cho ngày khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 20/10/2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung và trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 16 tháng 10/2022, trọng tâm cho ý kiến đối với các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và xem xét một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

https://baovephapluat.vn/data/images/0/2022/10/12/Canhvq/bm2.jpg?dpi=150&quality=100&w=820

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp (ảnh: VPQH cung cấp).

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến cụ thể về 6 nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4.

Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4.

Thứ ba, cho ý kiến các báo cáo của Chính phủ tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết 30 năm 2021 của Quốc hội về Kỳ họp thứ Nhất; Nghị quyết 54 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 115 năm 2020 của Quốc hội về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Thứ năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội xem xét quyết định tại Kỳ họp thứ 4.

Thứ sáu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

https://baovephapluat.vn/data/images/0/2022/10/12/Canhvq/bm1.jpg?dpi=150&quality=100&w=820

 Quang cảnh Phiên bế mạc (ảnh: VPQH cung cấp).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại Phiên họp thứ 16, theo thẩm quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xem xét Báo cáo công tác Dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2022; Cho ý kiến về Bộ nhận diện Quốc hội Việt Nam.

Đồng thời tham gia cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và 3 báo cáo của Chính phủ gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu tại Kỳ họp thứ 4, gồm: Tình hình thực hiện mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2021; Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, các nội dung của Kỳ họp thứ 4 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến kỹ lưỡng và đến nay cơ bản đủ điều kiện để trình Quốc hội. Từng nội dung đã được các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành và kết luận cụ thể, do vậy Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với các cơ quan sớm ban hành ngay các Kết luận để các cơ quan hữu quan kịp thời tiếp thu, chỉnh lý, có căn cứ triển khai thực hiện.

Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan bám sát Kết luận của phiên họp để khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện, đảm bảo hồ sơ, tài liệu được gửi sớm nhất, với chất lượng cao nhất để các vị đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng và có ý kiến sâu sắc, chất lượng nhất tại Kỳ họp thứ 4.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, chương trình của Kỳ họp và ý kiến phát biểu phải đảm bảo ngắn gọn nhưng phải đầy đủ, toàn diện, chất lượng cao nhất. Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội tập trung cao độ cho công tác thẩm tra; các cơ quan hữu quan hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, các hồ sơ để gửi đại biểu Quốc hội. Ngay sau Phiên họp này, Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ họp liên tịch mở rộng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ họp thứ 4, nhằm bảo đảm tiếp tục nâng cao chất lượng của kỳ họp, để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Thời gian từ nay đến ngày khai mạc Kỳ họp thứ 4 chỉ còn khoảng hơn một tuần, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan phải gấp rút hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, các nội dung trình Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan cần tập trung cao độ, thật sự khẩn trương rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện các bước cuối cùng để các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp đạt chất lượng cao nhất, bảo đảm phục vụ Quốc hội, đưa ra được những quyết sách đúng đắn, kịp thời, với sự đồng thuận cao, để Kỳ họp thứ 4 tiếp tục thành công như các kỳ họp trước đây…

Nguồn baovephapluat.vn