Bến Cầu: Thành lập HTX Dịch vụ nông nghiệp và sản xuất lúa chất lượng cao Việt-Hàn

Cập nhật ngày: 20/05/2016 - 05:34

Các thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp và sản xuất lúa chất lượng cao Việt-Hàn ra mắt hội nghị.

Xã An Thạnh là xã nội địa của huyện Bến Cầu, giáp với Sông Vàm Cỏ Đông, là vùng trồng lúa trọng điểm lớn nhất của huyện với diện tích đất lúa hơn 1.885 hecta, chiếm hơn 86,4% đất nông nghiệp toàn xã. Hơn 8 năm qua, đa số nông dân xã An Thạnh đã từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thăm canh lúa theo “Mô hình liên kết 4 nhà” đạt nhiều hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nông dân áp dụng phương thức canh tác lúa chưa phù hợp, các yếu tố về khoa học kỹ thuật, cơ cấu giống chưa hợp lý, nông dân vẫn còn sử dụng các  giống lúa có phẩm chất thấp… nên năng suất và chất lượng lúa, gạo chưa cao. Mặt khác, việc sản xuất lúa hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên, chưa có hệ thống đê bao ngăn lũ để chủ động nước phục vụ tưới tiêu nên chỉ sản xuất được 02 vụ lúa/1 năm.

Trước tình hình trên, HTX Dịch vụ nông nghiệp và sản xuất lúa chất lượng cao Việt-Hàn (có trụ sở đặt tại ấp Voi, xã An Thạnh) đã được thành lập. UBND tỉnh cũng đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Việt Nam- Mộc Bài (thuộc Tập đoàn Teakwang Hàn Quốc) đầu tư hỗ trợ HTX xây dựng hệ thống đê bao ngăn lũ nhằm chủ động nguồn nước phục vụ tưới tiêu và máy móc thiết bị để ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa hiệu quả hơn.

Bước đầu thành lập, HTX có 15 thành viên, đã thông qua phương án sản xuất kinh doanh và điều lệ, với vốn điều lệ là 134 triệu đồng và diện tích đất sản xuất là 40 hecta, ngành nghề sản xuất kinh doanh gồm tổ chức lúa chất lượng cao và các dịch vụ nông nghiệp, như: gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ lúa chất lượng cao và cung ứng vật tư nông nghiệp.

Tại buổi lễ ra mắt, HTX đã bầu Hội đồng Quản trị gồm 3 thành viên, ông Đỗ Châu Sa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Dịch vụ nông nghiệp và sản xuất lúa chất lượng cao Việt-Hàn.

Quang Son