BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông: Làm việc với Ban thường vụ Thị uỷ về công tác cán bộ và tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

Cập nhật ngày: 29/05/2013 - 05:32
HTML clipboard

(BTNO)- Sáng 28.5, đoàn công tác Tỉnh uỷ do Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Thị uỷ Thị xã Tây Ninh về công tác cán bộ và tinh hình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Báo cáo của BTV Thị uỷ cho biết, Đảng bộ Thị xã hiện có 34 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 15 đảng bộ cơ sở và 19 chi bộ cơ sở, với 3.435 đảng viên, chiếm tỷ lệ 2,66% so với dân số trên toàn Thị xã. Về công tác cán bộ, BTV Thị uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành văn bản kịp thời. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan và công khai. Trên cơ sở quy hoạch, đã xây dựng được kế hoạch đào tạo, bố trí cán bộ và chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận. BTV Thị uỷ đã quán triệt đến tất cả cấp uỷ viên các cấp nắm rõ phương châm “động và mở” trong công tác quy hoạch cán bộ, các đơn vị chú trọng phát hiện cán bộ trẻ, nữ, được đào tạo cơ bản, đã có kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, quản lý, có triển vọng để bổ sung vào quy hoạch đội ngũ cán bộ kế thừa chủ chốt Thị xã và các phường/xã. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm phải đảm bảo đúng quy trình, khách quan, dân chủ, đáp ứng được yêu cầu đề bạt, bổ nhiệm cán bộ…

Về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, BTV Thị uỷ đã ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân. Hiện nay, 45/45 đồng chí Thị uỷ viên đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm. Đã tổ chức hội nghị phản hồi ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức góp ý cho BTV Thị uỷ…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông đánh giá cao những kết quả đạt được của BTV Thị uỷ về công tác cán bộ trong nửa nhiệm kỳ qua, cũng như việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về công tác xây dựng Đảng; đồng chí Bí thư cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế và yêu cầu BTV Thị uỷ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới về công tác cán bộ và việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

TỐ TUẤN