BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bình Minh, Thị xã: Nhiều khó khăn phía trước…

Cập nhật ngày: 25/12/2011 - 12:58

Đường về xã Bình Minh

Bình Minh là 1 trong 5 xã nông thôn ở Thị xã được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh (BCĐ) và Thị xã đã tích cực hỗ trợ xã Bình Minh trong việc rà soát, đánh giá và lập quy hoạch xây dựng NTM. Qua đó, xã đã xác định được những tiêu chí đã và chưa đạt để có đề án khả thi triển khai thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM.

Xã Bình Minh có diện tích tự nhiên là 1.949 ha, gồm 6 ấp. Toàn xã có gần 2.000 hộ dân với hơn 7.200 nhân khẩu. Từ năm 2004, địa bàn xã Bình Minh đã được quy hoạch CCN Bình Minh có diện tích là106 ha với mục tiêu tạo điều kiện cho vùng đất ven Thị xã này đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp. Trên địa bàn xã Bình Minh trong những năm gần đây cũng đã phát triển thêm nhiều nhà máy chế biến cao su, hạt điều nhân, tinh bột khoai mì… góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong xã.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy có rất nhiều tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia (Bộ TCQG). Hiện xã Bình Minh chỉ mới đạt 3 tiêu chí là: tiêu chí 4 (điện), tiêu chí 8 (bưu điện) và tiêu chí 16 (văn hoá). Một tiêu chí gần đạt chỉ tiêu đề ra là tiêu chí 15 (y tế). Tiêu chí 18 (hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh) có 3/4 chỉ tiêu đạt. Tiêu chí về an ninh trật tự thì cũng chỉ mới có 2/3 chỉ tiêu đạt. Đây là điểm khó khăn lớn nhất của xã Bình Minh trong việc xây dựng đề án đạt mục tiêu NTM đến năm 2015 theo định hướng của tỉnh đối với các xã điểm xây dựng NTM. Hơn nữa, một trong những niềm hy vọng góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn xã Bình Minh là cụm công nghiệp Bình Minh thì trong thời gian dài không thu hút được nhà đầu tư nên tỉnh quyết định xoá bỏ quy hoạch này. Đồng thời, việc phát triển khá nhanh các nhà máy chế biến công nghiệp trên địa bàn Thị xã tuy góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế địa phương nhưng lại đang tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ khí thải, nước thải của các nhà máy. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiêu chí về môi trường trên địa bàn xã.

Năm 2012, BCĐ xây dựng NTM xã Bình Minh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch xây dựng NTM, lập đồ án quy hoạch chi tiết, lập các đề án, dự án ưu tiên về xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất. Đồng thời xã tiếp tục rà soát, đánh giá từng chỉ tiêu của Bộ tiêu chí NTM và lựa chọn các tiêu chí cần ưu tiên đầu tư thực hiện. Đặc biệt, năm 2012 BCĐ xã sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền chủ trương xây dựng NTM.

Phơi xác mì - một trong những nguy cơ ảnh hưởng môi trường ở xã Bình Minh

UBND Thị xã phấn đấu đến năm 2015, cả 3 xã điểm xây dựng NTM trên địa bàn Thị xã phải đạt tất cả các tiêu chí theo Bộ TCQG. Hiện Thị xã có 5 xã nông thôn với 22 ấp. Đến nay, tất cả các ấp đều có điện lưới quốc gia và trên 99% số hộ dân có điện sử dụng an toàn. Đường giao thông xã, ấp được nâng cấp, mở rộng, một số trải nhựa, bê tông xi măng. Hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu cho hơn 3.000 ha đất sản xuất và có gần 39 km kênh mương đã được kiên cố hoá. Hệ thống giáo dục, y tế được phát triển. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 90%…

Dù gặp nhiều khó khăn phía trước nhưng BCĐ Thị xã và BCĐ xã Bình Minh quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn theo định hướng đề ra.

SƠN TRẦN