Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Bộ CHQS tỉnh: Tập huấn công tác kỹ thuật

Cập nhật ngày: 24/11/2022 - 14:23

BTNO - Sáng 23.11, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác kỹ thuật quân khí năm 2022. Tham gia lớp tập huấn có 46 cán bộ trợ lý, nhân viên quân khí, hạ sĩ quan, chiến sĩ các đơn vị, địa phương trong LLVT tỉnh.

Trong 3 ngày, các học viên được học tập các nội dung: Thống nhất một số quy định trong công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị; quy định sổ sách của trợ lý quân khí và thủ kho quân khí; chế độ thực hiện ngày kỹ thuật ở đơn vị; quán triệt quy định của kho vũ khí; tổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm nhà kho; giới thiệu và thực hành viết, vẽ sơ đồ sắp xếp đạn dược trong kho; giới thiệu đăng ký sổ nghiệp vụ quân khí đại đội, tiểu đoàn; đăng ký sổ quản lý kỹ thuật súng bộ binh; những quy định bảo đảm an toàn khi tiếp xúc, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật; giới thiệu và đăng ký các loại sổ sách, mẫu biểu nghiệp vụ kho vũ khí đạn.

Lớp tập huấn nhằm thống nhất và bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ trợ lý, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các đơn vị, địa phương; nhất là đối tượng kiêm nhiệm công tác kỹ thuật quân khí của các đại đội bộ binh huyện, thị xã biên giới; qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật làm cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế, bảo đảm tính thống nhất về thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật, an toàn kho tàng, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn dược, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Nguyễn Thanh Hùng- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Bảo đảm công tác kỹ thuật có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm huấn luyện an toàn. Lớp tập huấn này kết hợp nghiên cứu tài liệu với cơ quan chuyên ngành hướng dẫn thực hành đăng ký mẫu biểu quản lý vũ khí trang bị, đạn dược đúng, đủ theo quy định của ngành quân khí.

Quán triệt chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và quy định an toàn kho tàng, không vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong suốt quá trình tập huấn. Vì vậy, từng đồng chí nêu cao trách nhiệm tích cực học tập, trao đổi nâng cao trình độ kiến thức, vận dụng tốt vào việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao”.

Quang Huy