Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Bộ phận Một cửa các cấp phải trở thành trung tâm chuyển đổi số phục vụ người dân tốt hơn 

Cập nhật ngày: 14/12/2021 - 15:31

BTNO - Đây là đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP vừa diễn ra ngày 13.12. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 4 điểm cầu của tỉnh Tây Ninh với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Giao dịch hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tân Châu.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) giới thiệu về những điểm mới của Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; tổng quan về mô hình giải quyết TTHC tại các địa phương…

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan cho biết, ngày 27.3.2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”.

Quyết định số 468 có các nội dung đổi mới đó là: gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại bộ phận một cửa, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác; đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đồng thời, mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng CNTT trong thực hiện cơ chế cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của bộ phận Một cửa.

Để hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới theo Quyết định số 468 thống nhất, hiệu quả từ trung ương đến địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Nghị định 107 có nhiều điểm mới.

Trong đó, bổ sung cho bộ phận Một cửa thêm nhiệm vụ số hoá hồ sơ TTHC (điều 8); bổ sung quy định cán bộ, công chức, viên chức bộ phận Một cửa chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử được tiếp nhận trực tuyến của tổ chức, cá nhân hoặc hồ sơ giấy đã được số hoá đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh (khoản 1, điều 18); bổ sung quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC (điều 21a); sửa đổi, bổ sung quy định về phương thức nộp phí, lệ phí trực tuyến (điều 22)…

Ông Ngô Hải Phan đề nghị các bộ, ngành, địa phương xác định rõ nhiệm vụ, có giải pháp, cách làm để nâng cấp hệ thống giải quyết TTHC cấp mình; quyết tâm hoàn thành mục tiêu, yêu cầu mà Quyết định 468 đề ra, bộ phận một cửa các cấp phải trở thành trung tâm chuyển đổi số phục vụ người dân tốt hơn.

Hải Đăng