Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Châu Thành: Hơn 200 cán bộ được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 

Cập nhật ngày: 25/07/2020 - 22:18

BTNO - Ngày 23.7, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện Châu Thành tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 200 cán bộ thuộc đối tượng 4.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trong 5 ngày, các học viên được bồi dưỡng kiến thức về các nội dung như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của nhà nước ta; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; nội dung cơ bản của các Luật quốc phòng, an ninh, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ …

Trên cơ sở nắm vững kiến thức, nội dung cơ bản, từng cán bộ vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ, triển khai hiệu quả nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình.

Lê Quang