BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Kiểm điểm cá nhân Ban Thường vụ theo Nghị quyết TW4

Cập nhật ngày: 20/11/2012 - 05:25

(BTNO)- Sau khi hoàn thành việc kiểm điểm tập thể Ban thường vụ, Huyện ủy Châu Thành tiếp tục tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình các cá nhân trong Ban thường vụ Huyện ủy theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Võ Thiện Trí, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự.

Bí thư Huyện uỷ Châu Thành Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Phong yêu cầu: Trên cơ sở những nội dung, vấn đề đã được kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ Châu Thành tiếp tục kiểm điểm sâu những vấn đề thuộc trách nhiệm của từng cá nhân. Yêu cầu đòi hỏi phải phê bình và tự phê bình nghiêm túc, cầu thị, trung thực, thẳng thắn trên tinh thần không né tránh, không che giấu; mạnh dạn, công khai, nói rõ những yếu kém, khuyết điểm của mình, xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, tự thấy rõ khuyết điểm và tự sửa chữa. Mặt khác, cần tránh tình trạng xuê xoa, nể nang, cũng như lợi dụng kiểm điểm để nói xấu, thổi phồng khuyết điểm, hạ uy tín với động cơ không trong sáng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thiện Trí, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ nhấn mạnh, đợt kiểm điểm cá nhân phải thực sự nghiêm túc, chân thành, thẳng thắn, tránh làm hình thức, qua loa, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục hiệu quả. Đợt kiểm điểm lần này giúp từng cá nhân trong Ban thường vụ Huyện uỷ - trên mỗi cương vị lãnh đạo - thấy rõ những mặt yếu kém để khắc phục và phát huy những mặt mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Duy Thức