BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2.2009 tăng 0,82%

Cập nhật ngày: 24/02/2009 - 10:02

Trong một số nhóm mặt hàng chủ yếu, mặt hàng thực phẩm giảm 1,41%; cả nhóm hàng có chỉ số tăng từ 2,41% đến 4,07%, gồm có (lương thực tăng 2,48%; đồ uống và thuốc lá tăng 2,41%; nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng 2,09%; văn hoá giải trí và du lịch tăng 3,48%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 4,07%); nhóm giáo dục không tăng, nhóm hàng còn lại tăng từ 0,4% đến 0,9%: giao thông, bưu chính viễn thông; thuốc và dịch vụ y tế; thiết bị và đồ dùng gia đình; may mặc, mũ nón, giày dép.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2.2009 so với tháng 12.2008, tức là sau 2 tháng đầu năm chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,35%, (tương tự các tháng 2 của các năm so với tháng 12 của năm trước có các chỉ số: năm 2006 (tăng 3,32%); năm 2007 (tăng 2,37%); 2008 (tăng 6,28%). Như vậy chỉ số giá tiêu dùng qua 5 tháng liên tục giảm, thì 2 tháng đầu năm 2009 chỉ số giá tháng sau so với tháng trước tăng dưới mức 1%.

V.D.Q