BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá X:

Chiều 6.12, trình bày các tờ trình về việc ban hành nghị quyết 

Cập nhật ngày: 06/12/2023 - 21:08

BTNO - Tiếp tục chương trình làm việc chiều 6.12, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành các nghị quyết; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp.

Toàn cảnh phiên họp buổi chiều 6.12

Ông Văn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết thuộc lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Ông Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày các Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết.

Bà Huỳnh Vương Hiếu - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.  

Ông Trịnh Ngọc Phương - Giám đốc Sở Tài chính trình bày các Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Ông Trương Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế trình bày các Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết thuộc lĩnh vực Y tế.

Ông Nguyễn Nam Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tây Ninh là đô thị loại II tỉnh Tây Ninh.

Phương Thuý - Việt Đông

Tin liên quan