baotayninh.vn

Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ:

Công bố các chỉ số PAR INDEX và SIPAS 2022 

Cập nhật ngày: 21/04/2023 - 04:54

BTN - Mức độ hài lòng của người dân được khảo sát đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước năm 2022 là 80,08%.

Người dân đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận Một cửa của UBND thị xã Trảng Bàng.

Ngày 19.4, tại phiên họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, Bộ Nội vụ công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) và Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).

Để đánh giá xác định Chỉ số PAR INDEX 2022, Bộ Nội vụ đã khảo sát hơn 86.000 phiếu, trong đó, có 36.095 phiếu của người dân; 50.109 phiếu điện tử khảo sát nhóm đối tượng là công chức, lãnh đạo, quản lý các cấp tại bộ, cơ quan, địa phương. Đây là một cuộc điều tra xã hội học có quy mô lớn, có tính toàn diện, đa dạng, đa chiều, tiếp cận đánh giá từ dưới lên trên, đánh giá cả bên trong và bên ngoài cơ quan, tổ chức.

Kết quả Chỉ số CCHC 2022 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm. Trong đó, Nhóm A, đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên, gồm 2 tỉnh, thành phố. Nhóm B, đạt kết quả chỉ số từ 80% - dưới 90%, gồm 56 tỉnh, thành phố. Nhóm C, đạt kết quả chỉ số từ 70% - dưới 80%, gồm 5 tỉnh, thành phố.

Đối với chỉ số SIPAS 2022, từ ý kiến phản hồi của 36.095 người dân từ khắp các vùng, miền trong cả nước, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, phân tích dữ liệu khảo sát và xây dựng một bộ chỉ số gồm 37 chỉ số phản ánh nhận định, đánh giá của người dân; 45 chỉ số phản ánh mức độ hài lòng của người dân và 10 chỉ số phản ánh nhu cầu, mong đợi của người dân.

Mức độ hài lòng của người dân được khảo sát đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước năm 2022 là 80,08%; trong đó, mức độ hài lòng đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách là 79,72%, mức độ hài lòng đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công là 80,43%.

Trong 63 địa phương, tỉnh có chỉ số hài lòng của người dân đối với với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất là 87,59% và tỉnh có chỉ số thấp nhất là 72,54%. 5 tỉnh có mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cà Mau, Bình Dương và Thanh Hoá; 5 tỉnh có mức độ hài lòng thấp nhất là Bình Thuận, Cao Bằng, Quảng Nam, Bắc Kạn và Lạng Sơn.

Hải Đăng