Ford sắp sản xuất 50.000 máy thở

Ford hợp tác với GE Healthcare, dự kiến sản xuất 50.000 máy thở trong vòng 100 ngày tại nhà máy ở bang Michigan.