iPhone tiếp theo có thể hoạt động dưới nước

Theo bằng sáng chế, Apple đang phát triển hệ thống cảm biến cho phép iPhone phân biệt chính xác giữa ngón tay và nước đọng trên màn hình.