Phát hiện protein giúp nCoV trốn hệ miễn dịch

Tổ hợp protein nsp10 và nsp16 ở nCoV có thể trở thành mục tiêu tiềm năng để phát triển thuốc điều trị Covid-19.