UBND tỉnh:

Cuối năm 2021, sẽ hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Cập nhật ngày: 25/10/2021 - 20:19

BTNO - Ngày 22.10, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đây là bước cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động; cũng như hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

UBND tỉnh yêu cầu cơ quan Bảo hiểm xã hội gửi thông báo giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động theo quy định (Nghị quyết số 116/NQ-CP quy định giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trong thời gian 12 tháng, từ ngày 1.10.2021 đến hết ngày 30.9.2022).

Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Thời gian cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 30.11.2021.

Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20.12.2021. Thời gian cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 31.12.2021.

Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, nguồn kinh phí để chi cho các đối tượng theo các chính sách này là khoảng 30.000 tỷ đồng, từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020. Mức hỗ trợ người lao động được hưởng ít nhất là 1.800.000 đồng/người, cao nhất là 3.300.000 đồng/người, tuỳ vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Hồng Thu