Đại biểu Quốc hội chất vấn không quá 1 phút 

Cập nhật ngày: 19/03/2018 - 14:28

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành cả ngày hôm nay 19/3 để chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Nga chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại Phiên họp 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được thực hiện thí điểm việc “hỏi và trả lời ngay”.  

Trước đây, mỗi đại biểu có 3 phút để hỏi, mỗi lần hỏi từ 3 đến 5 đại biểu rồi mới trả lời chất vấn thì lần này đại biểu Quốc hội sẽ chỉ được hỏi không quá 1 phút/ lần; người trả lời chất vấn sẽ trả lời ngay câu hỏi với thời gian không quá 3 phút/lần.

Trường hợp đại biểu Quốc hội chưa thỏa mãn với câu trả lời, có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận, tuy nhiên thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận ngắn hơn quy định nêu trên. 

Việc rút ngắn thời gian nêu câu hỏi cho thấy sự đổi mới trong hoạt động chất vấn của Quốc hội, nhưng đây cũng sẽ là thách thức đối với cả người chất vấn và trả lời chất vấn về thời gian.

Tuy nhiên, nếu thực hiện thành công sẽ tiết kiệm được thời gian, khắc phục được hạn chế hiện nay trong hoạt động chất vấn, từ đó để việc chất vấn và trả lời ngắn gọn, trọng tâm hơn, đi thẳng vào vấn đề hơn. 

Việc thí điểm “hỏi và trả lời ngay” tại phiên chất vấn cho thấy hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục có bước đổi mới từ thảo luận sang tranh luận.

Đặc biệt, sự xuất hiện của những tấm biển tranh luận trong những phiên họp gần đây được cử tri đồng tình ủng hộ càng khẳng định những đổi mới để hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu quả, thực chất hơn.

Nguồn Báo Tin tức