BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Biên, nhiệm kỳ 2024 – 2029 

Cập nhật ngày: 30/05/2024 - 10:52

BTNO - Trong 2 ngày 28 - 29.5, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam huyện Tân Biên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự đại hội có ông Võ Đức Trong- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng 180 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân của khối đại đoàn kết huyện Tân Biên.

Ông Võ Đức Trong- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh(bên trái) tặng hoa chức mừng đại hội

Nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam các cấp huyện Tân Biên tích cực, chủ động hưởng ứng và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, đề ra các giải pháp thực hiện phát huy vai trò tập hợp, gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. 

UBMTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, ban, ngành, địa phương thực hiện 155 mô hình, góp phần củng cố và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.

MTTQ các cấp trong huyện phối hợp vận động 12,9 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân hiến trên 1.390m² đất làm đường; nâng cấp, sửa chữa 749km đường giao thông nông thôn; đóng góp trên 3.000 ngày công lao động.

Từ năm 2019 đến hết tháng 12.2023, huyện thu vận động “Quỹ vì người nghèo” được hơn 5,8 tỷ đồng; “Quỹ vì người nghèo” các xã, thị trấn (2019-2024) được trên 8,9 tỷ đồng, chi xây, sửa 130 căn nhà đại đoàn kết, số tiền trên 9,5 tỷ đồng.

Hỗ trợ người nghèo trị bệnh và trên 800 học sinh nghèo số tiền gần 600 triệu đồng; tặng quà, cây con giống cho hộ nghèo, hộ khó khăn chăn nuôi sản xuất trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm là 0,95%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,58%.

Các đại biểu biểu quyết thông qua đề án nhân sự

Năm 2023 toàn huyện có trên 23.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, tỷ lệ 84,78%; 57/58 ấp, khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hoá, tỷ lệ 98,3%. Đến nay, có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Tân Biên được công nhận đạt chuẩn thị trấn đô thị văn minh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Võ Đức Trong- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBMTTQ Việt Nam các cấp huyện Tân Biên trong nhiệm kỳ mới cần quyết liệt đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, đưa các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đi vào cuộc sống, đặc biệt là các chủ trương phát triển kinh tế xã hội địa phương; nắm sâu sát hoàn cảnh thực tế hộ nghèo để có đánh giá phù hợp.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, giám sát việc thực hiện và trả lời kiến nghị của cử tri; chủ động, tích cực triển khai các hoạt động công tác đối ngoại nhân dân; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của ban công tác mặt trận để triển khai các phong trào thi đua một cách linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thực tiễn địa phương; các tổ chức thành viên của mặt trận phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thống nhất phối hợp trong thực hiện các Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Biên khoá thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội

Đại hội hiệp thương cử 49 đại biểu tham gia Uỷ viên UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Biên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại phiên họp thứ nhất cử ra Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; ông Nguyễn Văn Biên tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 17 vị.

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 15 cá nhân và 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Duy Phú - Thạch Thảo