Thành phố Tây Ninh:

Đẩy nhanh tiến độ, đưa xã Tân Bình đạt chuẩn nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 16/09/2020 - 16:49

BTNO - Sáng 16.9, UBND Thành phố tổ chức họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đánh giá tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thành phố hiện có 3 xã xây dựng nông thôn mới, trong đó xã Tân Bình đang phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020; xã Bình Minh và Thạnh Tân phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Theo kết quả tự đánh giá, hiện xã Bình Minh đạt 14/16 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, còn lại 2 tiêu chí chưa đạt gồm: thu nhập và môi trường; xã Thạnh Tân đạt 10/16 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, điện, thu nhập, tổ chức sản xuất, giáo dục và môi trường.

Toàn cảnh cuộc họp

Riêng xã Tân Bình, theo kết quả tự đánh giá, đến nay xã đạt 15/19 tiêu chí xã nông thôn mới, còn một số tiêu chí chưa đạt về giao thông, văn hoá, y tế và môi trường…

Trên cơ sở những ý kiến giải trình những khó khăn, đề xuất, kiến nghị của các xã và cơ quan chuyên môn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng Oanh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo và xã rà soát lại các tiêu chí, tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhất là có sự chủ động phối hợp chặt chẽ giữa xã với các cơ quan chuyên môn trong việc hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định.

Đối với xã Tân Bình, lãnh đạo thành phố yêu cầu trên cơ sở rà soát, thống kê cụ thể từng tiêu chí, nhanh chóng triển khai kế hoạch, lộ trình thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt. Kịp thời báo cáo tiến độ, chủ động đề xuất phương án để sớm hoàn thành các tiêu chí.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, sử dụng nước hợp vệ sinh, chăn nuôi chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường, sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huy Hoàng