Đề nghị một cơ chế “mở” cho đất trồng lúa

Cập nhật ngày: 25/11/2014 - 04:00

Đến thời điểm hiện tại, diện tích đất lúa của tỉnh có khoảng hơn 66.000 ha, trong khi đó quy hoạch là gần 82.600 ha.

Vừa qua, Sở TN-MT đã thành lập đoàn kiểm tra về tình hình quản lý, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa ở một số địa phương. Sau đó, đoàn kiểm tra đã kiến nghị UBND tỉnh xử lý những cá nhân có liên quan trong việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa trái phép; chỉ đạo UBND các huyện/thành phố tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân sai phạm trong việc tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trái pháp luật, không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong buổi làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình hình quản lý, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, Sở TN-MT kiến nghị tỉnh giao các cơ quan, đơn vị có liên quan cấp tỉnh kiểm tra, truy thu thuế đối với các trường hợp là tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; UBND các huyện/thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc quyền kiểm tra, truy thu thuế đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Một trường hợp tác động trái phép trên đất nông nghiệp ở Tân Biên đã bị xử lý.

Sở TN&MT cũng kiến nghị UBND tỉnh giao UBND các huyện/thành phố khẩn trương rà soát, khoanh vùng đất trồng lúa để quản lý chặt chẽ theo quy định; UBND các huyện/thành phố cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng cùng cấp tăng cường thanh – kiểm tra, tham mưu UBND chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm trong sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trái phép.

Đồng thời, UBND các huyện/thành phố vừa rà soát kiểm điểm, vừa luân chuyển vị trí cán bộ để tránh tình trạng để xảy ra sai phạm, tiêu cực mới tiến hành luân chuyển.

Sở TN-MT cũng đề xuất một số phương án xử lý đối với việc sử dụng đất lúa trái quy định: Đối với diện tích đất trồng lúa nhưng người dân đã chuyển sang đất trồng cây hàng năm (hơn 8.600 ha), đề nghị vẫn giữ là đất lúa theo quy hoạch để dễ khôi phục khi cây lúa có giá trị kinh tế cao hơn.

Đối với diện tích đất trồng lúa đã được người dân chuyển sang trồng cây lâu năm (khoảng gần 7.000 ha) – trong đó cây cao su hơn 5.000 ha, cây ăn trái hơn 1.000 ha, còn lại là cây lâu năm khác… sẽ rất khó chặt bỏ để trồng lại lúa. Do đó, đề nghị UBND tỉnh cho giữ nguyên diện tích này và yêu cầu người sử dụng đất thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm.

Đối với diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất ở (gần 268 ha), đất phi nông nghiệp (hơn 291 ha), đất khác 190 ha, Sở TN-MT cho rằng các khu đất này đã được tôn tạo, san lấp, xây dựng ổn định nhiều năm, khó phục hồi lại thành đất trồng lúa và cũng không hiệu quả nếu thực hiện được. Do vậy, Sở đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho người dân được giữ nguyên hiện trạng.

Hoàng Thi