BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đến ngày 20.9.2009: 232 hộ chặt bỏ hơn 400 ha cây trồng sai mục đích trên đất lâm nghiệp

Cập nhật ngày: 28/09/2009 - 03:47

Hộ dân tự nguyện chặt bỏ cây cao su ở xã Suối Dây, huyện Tân Châu.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo giải quyết tình trạng bao chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích (BCĐ 1070), sau gần 4 tháng triển khai Kế hoạch 875/KH-UBND của UBND tỉnh về giải quyết tình trạng bao chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích, đã có khá nhiều hộ dân tự giác chấp hành, tự nguyện chặt bỏ cây trồng sai mục đích để trồng lại cây rừng theo quy định.

Cụ thể,  đến ngày 20.9.2009, toàn tỉnh đã có 860 hộ vi phạm đăng ký cam kết thực hiện phá bỏ cây trồng không đúng mục đích với diện tích là 2.138 ha, trong đó đã có 232 hộ vi phạm tự nguyện chặt bỏ 401 ha để trồng lại cây rừng.

Nhiều nhất là ở huyện Tân Châu, có 136 hộ tự nguyện chặt bỏ 199 ha, trong đó có 79 ha cao su. Kế đến là huyện Tân Biên, có 87 hộ tự nguyện chặt bỏ 185 ha, trong đó có các loại cây cao su, cây điều và cây nông nghiệp ngắn ngày. Còn huyện Dương Minh Châu bước đầu cũng đã có 9 hộ tự nguyện phá bỏ 17 ha mì để trồng lại rừng.

Trên diện tích đất vi phạm, các dự án 661 cũng đã đưa vào thiết kế trồng rừng được gần 550 ha và trong đó đã thực hiện trồng được hơn 330 ha.

Riêng công tác trồng mới rừng, đến ngày 20.9.2009, toàn tỉnh đã thực hiện được 776 ha. Trong đó các dự án 661 đã trồng được 647,5 ha và 128,5 ha trồng ngoài dự án. Cụ thể, Vườn quốc gia Lò Gò -Xa Mát trồng được 155,5 ha- đạt 103,6% kế hoạch; khu rừng VH- LS Chàng Riệc trồng được 150 ha- đạt 107% kế hoạch; khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng trồng được 340 ha- đạt 82,9% kế hoạch. Ngoài dự án có 92,5 ha do BCH Quân sự tỉnh trồng ở Đảo Nhím và 36 ha trồng tại Trung tâm tái hiện di tích lịch sử CMMN Bời Lời.

Nhìn chung, tiến độ giải quyết tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích và trồng mới rừng trong tháng 9 có tăng đáng kể. Chỉ trong vòng 10 ngày giữa tháng 9, đã có đến 91 hộ vi phạm tự nguyện chặt bỏ cây trồng sai mục đích, và cũng trong thời gian này các dự án tiến hành trồng rừng mới rừng được thêm 55,5 ha. Với tiến độ này, vụ trồng rừng năm nay ở các dự án có khả năng đạt và vượt kế hoạch.

S.T

 

 


 
Liên kết hữu ích