Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.10.2021

Trên số báo in ra ngày 27.10.2021 có một số thông tin đáng chú ý như sau: