Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.04.2024

Trên số báo in Tây Ninh ra ngày 17.4.2024 có một số thông tin đáng chú ý như sau: