Điểm báo in Tây Ninh ngày 28.10.2020

Trên số báo in ra ngày 28.10.2020 có một số thông tin đáng chú ý như sau: