Điểm báo in Tây Ninh ngày 24.10.2020

Trên số báo in ra ngày 24.10.2020 có một số thông tin đáng chú ý như sau: