Điểm báo in Tây Ninh ngày 06.12.2021

Trên số báo in ra ngày 06.12.2021 có một số thông tin đáng chú ý như sau: