Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.7.2024

Trên số báo in ra ngày 20.7.2024 có một số thông tin đáng chú ý như sau: