Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2022

Trên số báo in ra ngày 22.01.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau: