Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.08.2022

Trên số báo in ra ngày 17.08.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau: