Đình Hiệp Ninh tổ chức lễ cúng kỳ yên

Cập nhật ngày: 27/04/2013 - 05:36

(BTNO)- Lễ cúng Kỳ yên đình Hiệp Ninh (khu phố 4, phường 2, Thị xã) diễn ra vào ngày 25.4, do Ban Quý tế đình Hiệp Ninh tổ chức.

Lễ cúng Kỳ yên đình Hiệp Ninh

Đình Hiệp Ninh có kiến trúc hình chữ Tam, gồm tiền đình, chính đình và hậu đình, là công trình kiến trúc cổ được xây dựng vào khoảng năm 1880, thờ Thành hoàng bổn cảnh “Trần Văn Thiện” là người có công di dân khai hoang lập ấp, bảo vệ quê hương lập nên vùng đất Tây Ninh xưa. Hiện đình còn lưu giữ sắc phong do vua Khải Định năm thứ hai, ngày 18 tháng 3 năm 1917 ban tặng và các hiện vật thờ cúng xưa như: nghi thờ, kiệu thỉnh sắc, 9 bức hoành phi, 12 bộ câu đối có nội dung ca tụng công đức của tổ tiên, những người có công khai phá đất đai, mở mang bờ cõi.

Năm 1993 đình Hiệp Ninh được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Hằng năm, vào ngày 15 và 16 tháng 3 Âm lịch, lễ Cúng Kỳ yên đình Hiệp Ninh được tổ chức để nhân dân địa phương tưởng nhớ công lao của Thành Hoàng Bổn Cảnh Trần Văn Thiện. Lễ cúng bao gồm các nghi lễ như: lễ rước Sắc thần, lễ an vị linh thần, các nghi thức cúng kỳ an, lễ hồi sắc… với ý nghĩa cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu cho công việc lao động sản xuất được thuận lợi, đời sống của người dân được ấm no, hạnh phúc.

Từ năm 2009 – 2010, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh đã thực hiện công tác trùng tu, tôn tạo lại đình Hiệp Ninh; trải qua thời gian lịch sử. Dự án trùng tu, tôn tạo đình có tổng mức đầu tư trên 4 tỷ đồng.

Nhật Quang


Liên kết hữu ích