BAOTAYNINH.VN trên Google News

Doanh nghiệp được chậm nộp thuế thêm 6 tháng

Cập nhật ngày: 05/02/2010 - 05:16

Theo đó, doanh nghiệp sẽ được gia hạn nộp thuế trong thời gian 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp sau khủng hoảng.

Tuy nhiên, số thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kinh doanh ăn uống, khách sạn, nhà hàng, karaoke và số thuế thu nhập từ sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ không được gia hạn.

Được gia hạn chậm nộp thuế phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định của Chính phủ.

Thời hạn gia hạn nộp thuế được Bộ Tài chính đề xuất cụ thể như sau: số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2010; số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 29 tháng 10 năm 2010; số thuế tính tạm nộp của quý III năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 31 tháng 1 năm 2011; số thuế tính tạm nộp của quý IV năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 29 tháng 4 năm 2011.

Số thuế phải nộp theo quyết toán thuế của năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2011.

(Theo Vietnamnet)