Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Gần 80% ủy viên Ban thường vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Cập nhật ngày: 04/03/2020 - 09:16

59/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đánh giá, xếp loại đối với 816 đồng chí ủy viên Ban thường vụ, trong đó, 20,7% xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 78,8% xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2020. Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - chủ trì Hội nghị.

Thẩm định tiêu chuẩn chính trị 181 cán bộ diện Trung ương quản lý

Tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, toàn Ngành đã hoàn thành 3/10 đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, trong đó đã tổ chức thành công 295 Đại hội điểm cấp cơ sở; xây dựng Kế hoạch tổ chức 1.174 đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở và 92 đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở trong quý I và quý II năm 2020.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, dần đi vào thực chất hơn. 59/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đánh giá, xếp loại đối với 816 đồng chí ủy viên ban thường vụ, trong đó, 20,7% xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 78,8% xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ được bảo đảm gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Trong 2 tháng đầu năm, đã tham mưu thẩm định 138 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 181 trường hợp diện Trung ương quản lý. Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

Tiến tới chấm dứt tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: thực tiễn rất phong phú và diễn ra rất nhanh so với quy định hiện hành, quy định không thể bao phủ hết những gì xảy ra xung quanh chúng ta, nhất là liên quan đến con người. Bởi vậy cần phát hiện kịp thời những vướng mắc để cùng nhau hợp tác. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý thời gian trôi đi rất nhanh, công việc tổ chức xây dựng Đảng ngày càng nhiều, đòi hỏi sự chính xác, kịp thời; trong khi đó nguồn lực, trình độ có hạn, việc đột xuất bất ngờ thường xuyên xảy ra, tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp. 

Năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy phải tập trung hơn, lưu ý hơn, đầu tư công sức lãnh đạo, chỉ đạo hơn.

 Trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị chủ động rút kinh nghiệm từ công tác tổ chức đại hội chi bộ, phát huy những điểm tốt, khắc phục những hạn chế để thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở đúng quy trình, điều kiện, phát huy tinh thần dân chủ, huy động trí tuệ của tập thể, bảo đảm tìm nhân sự đúng người, đúng việc.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh danh dự là điều cao quý nhất; cần nêu cao tinh thần tự giác, tự trọng trong công tác tham mưu cán bộ, thực sự đoàn kết, trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông để làm công tác nhân sự, lựa chọn được người có đức, có tài cho cấp ủy các cấp. 

Các cơ quan tham mưu cho cấp ủy cần thực hiện nghiêm Quy định số 205 của Bộ Chính trị; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”. Kịp thời kiểm tra, phát hiện để ngăn chặn vi phạm. Ai vi phạm thì bị xử lý, ai làm tốt được biểu dương, khen thưởng.

Ông đề nghị phát huy tinh thần chủ động, không để tồn đọng công việc trong phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình. Tất cả vì việc chung, không vì động cơ cá nhân, lợi ích nhóm. Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu chung tay tháo gỡ khó khăn, bất cập có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cùng nhau chia sẻ.

Nguồn baophapluat