BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm VHTT huyện, xã

Cập nhật ngày: 04/06/2011 - 11:15

(BTNO)- Hội nghị được tổ chức vào ngày 3.6 với chuyên đề “Bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm VHTT&TT huyện và hoạt động của Trung tâm VH-TT & Học tập cộng đồng của các xã, thị trấn (gọi tắt là xã), quy hoạch việc xây dựng nhà văn hoá ấp”. Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu Trương Thị Phú chủ trì hội nghị.

Huyện Gò Dầu hiện có 9 trung tâm VH-TT & Học tập cộng đồng tại 9 xã, tuy nhiên chỉ có 3 trung tâm của Thạnh Đức, Phước Đông và Phước Trạch là có hoạt động tương đối hiệu quả, số trung tâm còn lại đều hoạt động kém hiệu quả. Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các đại biểu được xem xét, thảo luận nhằm tìm ra giải pháp để các trung tâm còn lại phát huy hiệu quả.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng hoạt động của các trung tâm ở các tuyến xã hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn, bao gồm các vấn đề sau: Ban giám đốc đều kiêm nhiệm, cán bộ quản lý đa số chưa qua đào tạo và thay đổi thường xuyên; các cấp uỷ Đảng, chính quyền và cả người dân chưa nhận thức sâu sắc và đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động; đa số trung tâm đều không có kinh phí hoạt động; chưa mạnh dạn xã hội hoá văn hoá, thể thao; đời sống của cán bộ quản lý còn nhiều khó khăn; Ban giám đốc trung tâm chưa làm tốt chức năng tham mưu đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương, chưa xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, rõ ràng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PCT UBND huyện Trương Thị Phú chia sẻ với những khó khăn hiện tại của cơ sở và chỉ đạo trong hướng tới các địa phương cần củng cố nhân sự; chú trọng công tác đào tạo cán bộ; sắp xếp cán bộ có chuyên môn phụ trách; bố trí 2 phó giám đốc trung tâm chuyên trách (không kiêm nhiệm); xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá văn hoá, thể thao; xây dựng cơ sở vật chất gắn liền với xây dựng xã nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi để quần chúng nhân dân cùng tham gia; các ngành chuyên môn cấp huyện cần có kế hoạch hỗ trợ hoạt động của trung tâm; chính quyền địa phương cần quan tâm lãnh đạo sâu sát, tạo điều kiện về kinh phí để trung tâm hoạt động tốt hơn…

Đối với việc quy hoạch xây dựng Nhà văn hoá ấp, có đại biểu đã nêu lên sự băn khoăn về tính hiệu quả bền vững, giống như việc xây dựng Bưu điện văn hoá xã trước đây, hết sức tốn kém nhưng lại gây lãng phí về sau này…

Nguyễn Bình