Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mỗi năm một chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Cập nhật ngày: 18/02/2024 - 23:25

BTN - Nội dung của từng chuyên đề đều là những vấn đề cốt lõi gắn với công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm, Tỉnh uỷ xây dựng chuyên đề và tổ chức học tập, quán triệt.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ mời các nhà khoa học, chuyên gia trực tiếp truyền đạt chuyên đề cho đội ngũ cán bộ, đảng viên từ tỉnh tới cơ sở. Nội dung của từng chuyên đề đều là những vấn đề cốt lõi gắn với công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái trao bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Năm 2024, Tỉnh uỷ đã tổ chức triển khai chuyên đề năm với chủ đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí” ngay từ tháng 1. Hội nghị được trực tuyến đến 190 điểm cầu với trên 21.500 đảng viên tham gia học tập. Trong đó có 4 điểm cầu cấp tỉnh, 18 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 168 điểm cầu cấp xã. Nội dung chuyên đề năm 2024 do PGS.TS Bùi Đình Phong - Uỷ viên Hội đồng Khoa học, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt và gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung đẩy mạnh học tập, làm theo Bác trong năm 2024.

Trước đó, chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ” và chuyên đề 2023 về “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững” cũng đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực và góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Qua học tập, nghiên cứu đã giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên nắm nội dung cơ bản, cốt lõi Chuyên đề từng năm.

Riêng trong năm 2023, công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước được các cấp uỷ quan tâm thực hiện gắn với Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023), giới thiệu, biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc triển khai học tập Chuyên đề hằng năm tạo chuyển biến tích cực và góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023 cho Đảng bộ huyện Bến Cầu và Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh).

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã giới thiệu Trung ương 2 điển hình viết sách “Người tốt, việc tốt”; 3 mô hình để phục vụ công tác tuyên truyền về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu Bảo tàng Hồ Chí Minh 2 tập thể, 8 cá nhân tham gia triển lãm; 6 gương điển hình trình Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương xét, tặng bằng khen; 1 điển hình tham dự Chương trình Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2023;

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 45 gương điển hình “Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh duy trì, phát huy tốt chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương gương người tốt.

Việc triển khai chuyên đề cũng đã tác động đến tư tưởng, nhận thức và hành động của đảng viên, quần chúng nhân dân, chung sức đồng lòng góp phần để Tây Ninh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Năm 2023, mặc dù trong bối cảnh nhiều khó khăn, tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP tăng 6,12%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10,01%; thu hút đầu tư nước ngoài khởi sắc; tổng thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán Trung ương giao…

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cơ bản kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng. Công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại, cải cách tư pháp, tôn giáo, dân tộc, kiểm tra, giám sát được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Qua đánh giá kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2023, tỷ lệ đảng viên xếp loại A chiếm 14,71%, loại B chiếm 82,74%, loại C chiếm 2,19%, loại D chiếm 0,36%.

Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023.

Đặc biệt, qua điều tra dư luận xã hội về “Niềm tin, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào các cấp uỷ đảng, chính quyền qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Tây Ninh” (tháng 8.2023), nội dung “Đánh giá sự gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đều đạt tỷ lệ đánh giá tốt từ 80% đến gần 90%.

Qua kết quả triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 và những năm trước cho thấy việc học tập và làm theo Bác cần phải bằng việc làm cụ thể gắn nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Quán triệt thực hiện tốt việc “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên” gắn với “tự soi, tự sửa” và cam kết tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, nhất là đảng viên đang công tác. Phát huy chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện; kịp thời biểu dương điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Chú trọng, thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề.

Những kinh nghiệm này sẽ tiếp tục được áp dụng trong việc học tập, triển khai Chuyên đề năm 2024 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”, tạo khí thế, phong trào thi đua mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết năm 2024 đề ra.

Tuệ Lâm