Góp ý dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 

Cập nhật ngày: 28/06/2020 - 07:15

BTNO - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo thông tri hướng dẫn thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019–2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban chuyên môn Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố.

Điều lệ MTTQ Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX thông qua ngày 20/9/2019. Điều lệ gồm 8 chương, 37 điều với nhiều nội dung về quy định thành viên của MTTQ Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động và cơ cấu tổ chức của MTTQ Việt Nam…

Trên cơ sở Điều lệ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng dự thảo thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ, qua đó làm rõ thêm một số nội dung theo quy định của Điều lệ.

Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, góp ý vào nhiều nội dung trong dự thảo thông tri hướng dẫn. Đa số các đại biểu đều thống nhất cao về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cơ cấu tổ chức MTTQ Việt Nam phù hợp với tình hình mới.

Bên cạnh đó, các tỉnh cũng đề nghị bổ sung một số nguyên tắc, hoạt động nhằm làm rõ mối quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên, với cơ quan Nhà nước và Nhân dân; bổ sung chế độ báo cáo đối với các lĩnh vực và tổ chức thành viên; phân công rõ nhiệm vụ ở từng cấp…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh: việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019–2024 là một trong những nội dung quan trọng nhằm phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời thể hiện chức năng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Ông Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, thể hiện trách nhiệm, tâm huyết. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp và hoàn thiện thông tri trong thời gian sớm nhất.

MTTQ