BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hạn chế thu hút các dự án sản xuất công nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp

Cập nhật ngày: 05/05/2013 - 04:38
HTML clipboard

Dự án đầu tiên ở Cụm công nghiệp Thanh Thanh Xuân (huyện Tân Biên)

(BTN) - Theo định hướng của UBND tỉnh về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đạt mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từ nay đến năm 2020 ở Tây Ninh, tỉnh sẽ tăng cường đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trước mắt, tỉnh phấn đấu đến năm 2015, thị xã Tây Ninh sẽ được đầu tư phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, gần gũi với thiên nhiên; khắc phục cơ bản tình trạng ngập úng trong mùa mưa ở Thị xã; hoàn thành hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Tỉnh cũng phấn đấu đến năm 2015 đạt tỷ lệ đô thị hoá là 33%; tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đạt 100%; 100% chất thải rắn ở đô thị, chất thải nguy hại và chất thải y tế được thu gom xử lý. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ đô thị đạt 55% - 60%.

Về phát triển công nghiệp, tỉnh ưu tiên đẩy mạnh triển khai các khu, cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư. Từ nay đến năm 2015, tỉnh hạn chế thu hút các dự án sản xuất công nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp. Sau năm 2015, không tiếp nhận các dự án sản xuất công nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp.

Đến năm 2015, tỉnh giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nhà ở xã hội và các hạ tầng xã hội thiết yếu: nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, cơ sở khám, chữa bệnh, khu vui chơi, thể thao phục vụ cho người lao động ở các khu công nghiệp và khu kinh tế. Đến năm 2020, Tây Ninh hoàn chỉnh các công trình kết cấu hạ tầng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, đặc biệt là các công trình hạ tầng xã hội và xử lý nước thải, rác thải.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Tây Ninh sẽ triển khai xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu như: Khu công nghiệp Bourbon - An Hoà, Khu Liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, Khu công nghiệp Chà Là, các khu công nghiệp trong các khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát…

ĐÌNH CHUNG

 


 
Liên kết hữu ích