Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:

Hành động, tăng tốc ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 04/12/2020 - 20:06

BTNO - Đó là tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tại hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 diễn ra vào chiều 4.12.2020.

Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 lần thứ 2.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ trình bày báo cáo của Tỉnh uỷ về tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2020.

Năm 2020, Tỉnh uỷ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương. Về cơ bản, BCH Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, có 15/25 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết năm 2020.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã xây dựng dự thảo nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, xác định đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở dự báo tình hình, dự thảo nghị quyết cũng đưa ra các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đối với từng nhóm chỉ tiêu, lĩnh vực cụ thể.

Hội nghị cũng đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo các địa phương báo cáo, thảo luận làm rõ một số kết quả phát triển KT-XH năm 2020, kế hoạch, giải pháp phát triển KT-XH năm 2021.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh trọng tâm thời gian tới là phải khẩn trương thực hiện chương trình hành động, các kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ngay từ đầu năm 2021; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị sẵn hạ tầng tiếp đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước; triển khai các chương trình đột phá của tỉnh, đặc biệt là hạ tầng giao thông. 

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu tại hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm chỉ đạo trong thời gian tới phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh nhất là quy hoạch, đất đai, thủ tục hành chính; phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong công tác vận động nhân dân thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh; kiểm soát chặt chẽ đất đai, tránh đầu cơ, đẩy giá trong  giải phóng mặt bằng.

Năm 2021, dự báo tình hình vẫn khó khăn, toàn tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế -xã hội, đặc biệt phải tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh; huy động nguồn lực đầu tư xã hội; đảm bảo nguồn thu ngân sách nhưng cần tập trung các nguồn thu bền vững nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ chi và nhu cầu đầu tư phát triển.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm cũng lưu ý một số vấn đề về công tác cán bộ; quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; phát huy tốt vai trò người đứng đầu, vai trò, trách nhiệm của từng ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc rà soát, xây dựng chương trình hành động, tiếp thu nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để ban hành chương trình hành động của cấp mình có trọng tâm, trọng điểm, đột phá, có lộ trình thực hiện cụ thể.

Phương Thúy