HĐND huyện Dương Minh Châu giám sát tình hình thực hiện CCHC giai đoạn 2018-2019 

Cập nhật ngày: 27/05/2020 - 09:29

BTNO - Ngày 25.5.2020, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Dương Minh Châu do ông Nguyễn Tiến Sử-Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại UBND huyện về tình hình thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn giai đoạn 2018-2019.

Theo báo cáo về kết quả thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2018-2019, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp hoạt động đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn ngày càng giảm, thái độ phục vụ công chức ngày càng có chuyển biến rõ nét làm tăng sự hài lòng của người dân.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước được phổ biến rộng khắp. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giai đoạn 2018-2019 đã tiếp nhận và giải quyết 6.918 hồ sơ, trong đó hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn luôn chiếm tỷ lệ cao.

Cùng với những kết quả đạt được, huyện còn gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện như tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 còn thấp, dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế trong khâu làm đầu mối.

Ngoài ra, theo đánh giá của các thành viên trong đoàn giám sát, hiện nay cần đánh giá khách quan việc lấy ý kiến của người dân về mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC, tập trung bồi dưỡng đào tạo kỹ năng cho cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, quan tâm cơ sở vật chất phục vụ CCHC và tăng cường kiểm tra, giám sát công tác CCHC tại các địa phương trong huyện.

Bạch Lê